Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Văn bản mới

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 423 items in 22 pages
104/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
103/2017/NĐ-CP 12/09/2017 Thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
90/2017/TT-BTC 30/08/2017 Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
23/2017/QĐ-UBND 09/10/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh
591/TTr-STC 20/10/2017 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
23/2017/QĐ-UBND 09/10/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh
21/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Đăng ký biện pháp bảo đảm
91/2017/TT-BTC 31/08/2017 Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
21/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2275/STC-TTr 05/10/2017 Báo cáo công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí, trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX
87/2017/TT-BTC 15/08/2017 Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
89/2017/TT-BTC 23/08/2017 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt ...
85/2017/TT-BTC 15/08/2017 Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm
86/2017/TT-BTC 15/08/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
84/2017/TT-BTC 15/08/2017 hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa ...
58/2017/TT-BTC 13/06/2017 Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó ...
1871/QĐ-BTC 20/09/2017 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính ...
20/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh


Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập