Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Văn bản mới

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 428 items in 22 pages
637/TB-STC 08/03/2023 Thông báo kết quả lựa chon tổ chức đấu giá tài sản
3283/TB-STC 05/12/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước
2961/TB-STC 02/11/2022 Thông báo danh sách các tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính Quảng Nam
2167/ TB-STC 18/08/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1971/TB-STC 28/07/2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1926/TB-STC 22/07/2022 Thông báo kết quả lựa chon tổ chức đấu giá tài sản
1783/TB-STC 06/07/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước
1582/TB-STC 20/06/2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
2614/STC-HCSN 21/09/2021 đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2022
125/STC-HCSN 15/01/2021 Báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
29/2020/TT-BTC 17/04/2020 Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
1531/STC-HCSN 02/06/2020 Điều chỉnh giảm dự toán chi năm 2020 do dự kiến thu NSNN năm 2020 không đạt dự toán
12/CT-UBND 17/04/2020 Về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn ...
10/2020/TT-BTC 20/02/2020 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
920/STC-HCSN 06/04/2020 Đánh giá tình hình kinh phí thực hiện các CTMT Quốc gia giai đoạn 2016-2020
879/STC-HCSN 01/04/2020 Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
748/QD-UBND 20/03/2020 Ban hành quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
332/STC-HCSN 14/02/2020 Báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
3466/STC-HCSN 23/12/2019 Tài liệu thuyết minh phân bổ dự toán năm 2020
3000/STC-GCS 07/11/2019 Tham mưu UBND tỉnh triển khai chỉ đạo công tác điều hành giá trên địa bàn tỉnhThư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm