Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Chi tiết tin

Tin tức sự kiện

Hội nghị giao ban ngành Tài chính tỉnh Quảng Nam

Nhằm đánh giá ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. Ngày 09/6/2022, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban ngành Tài chính tại Cổng Trời, huyện Đông Giang.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị do đồng chí Đặng Phong, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, với sự tham gia của Ban Giám đốc Sở Tài chính, đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh và đại diện Uỷ bạn nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố và các Phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.


Chủ Trì Hội Nghị
Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

Thu nội địa trên địa bàn tỉnh: Ước thực hiện thu nội địa 6 tháng đầu năm 14.619 tỷ đồng đạt 77% dự toán, vượt 27% so tiến độ thu và tăng 39% so cùng kỳ năm trước; đa số các nguồn thu trên các khu vực thu đều đạt và vượt tiến độ.

Thu NSNN trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đều đạt và vượt tiến độ; tuy nhiên, có 2 đại phương có số thu NSNN chưa đạt tiến độ thu (huyện Duy Xuyên: 42,40% và thị xã Điện Bàn: 35,60%).

Dự báo thu ngân sách năm 2022 tăng từ 15%-20% so dự toán.

Thu Xuất nhập khẩu: Thu xuất nhập khẩu 5 tháng đạt 4.551 tỷ đồng, đạt 97% dự toán; ước thu thuế xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm là 5.051 tỷ đồng, đạt 107% dự toán.

Chi ngân sách địa phương:

Dự toán chi năm 2022 HĐND tỉnh giao là 23.662 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 4.573 tỷ đồng; chi thường xuyên 12.905 tỷ đồng.

Ước chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đạt 9.826 tỷ đồng/23.662 tỷ đồng đạt 42% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển đạt 4.665 tỷ đồng/4.537 tỷ đồng đạt 102% dự toán HĐND tỉnh giao;

- Chi thường xuyên đạt 5.157 tỷ đồng/12.905 tỷ đồng đạt 40% dự toán HĐND tỉnh giao, các khoản chi đều được bám sát dự toán giao.
Một số hình ảnh phát biểu tại Hội nghị

Qua các ý kiến tham luận tại Hội nghị của Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các địa phương, ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, các phòng nghiệp vụ có liên quan của Sở Tài chính. Đồng chí Đặng Phong – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị đã chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau:

Đối với công tác quản lý và thu NSNN:

Các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể số thu từng địa bàn..., để kịp thời đề ra các biện pháp quản lý thu có hiệu quả, đảm bảo mọi nguồn thu phát sinh đều kịp thời huy động vào NSNN.

Cục thuế, cục Hải quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu trong lĩnh vực đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản, ...; tăng cường quản lý nguồn thu từ lĩnh vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; chủ động thực hiện các giải pháp huy động các nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu mới phát sinh để góp phần tăng thu ngân sách; rà soát các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn (vốn đăng ký lớn, sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều lao đông, ...) nhưng có số thuế nộp ngân sách thấp, chưa tương xứng với quy mô hoạt động để thực hiện thanh tra, kiểm tra góp phần chống thất thu thuế; tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2022 xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2022, giảm ở mức thấp nhất các khoản nợ thuế khó thu.

Đối với công tác quản lý và chi NSNN:

Điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu và bám sát dự toán được giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả đúng định mức, chế độ quy định; hàng quý, các địa phương đánh giá lại khả năng thu ngân sách nhà nước, để chủ động điều hành dự thoán thu - chi ngân sách năm 2022; đồng thời, xây dựng kịch bản đối phó với khả năng hụt thu (nếu có), để kịp thời điều chỉnh giảm chi tương ứng, không để xảy ra tình trạng mất cân đối ngân sách.

Đồng thời đồng chí Đặng Phong cũng nhấn mạnh ngành Tài chính cần đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có trọng tâm, trọng điểm vào hoạt động nghiệp vụ và trong cải cách thủ tục hành chính đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước hình thành nền tài chính điện tử, hướng tới tài chính số.


Đồng chí Đặng Phong - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đăng Phong công bố Quyết định và trao tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể; đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam năm 2021, gồm:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tam Kỳ, dẫn đầu Cụm thi đua Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng. 
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hiệp Đức, dẫn đầu Cụm thi đua Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện miền núi


Đồng chí Đặng Phong trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể
 Tác giả: Nguyễn Minh Quân

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm