Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
Search

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam qua các thời kỳ

 
Nguyễn Đức Hải
(1997-2000 )
 
 Nguyễn Ngọc Quang
(2001-2002)

Lê Phước Thanh 
(2003-2006)


Trần Đình Tùng
(2007-2/2013)

 

Phan Văn Chín
(3/2013 -10/2020)

 

Đặng Phong
(Từ 11/2020)Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm