Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Văn bản mới

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 423 items in 22 pages
21/2017/NQ-HĐND 19/07/2017 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
1671/STC-NS 26/07/2017 Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2018
27/NQ-HĐND 19/07/2017 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Nam
30/NQ-HĐND 19/07/2017 Về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017
24/NQ-HĐND 19/07/2017 Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2017
33/NQ-HĐND 19/07/2017 Về một số nhiệm vụ giải pháp trong công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC trên địa bàn tỉnh
51/2017/TT-BTC 19/05/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
55/2017/TT-BTC 19/05/2017 Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
53/2017/TT-BTC 19/05/2017 Hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
44/2017/TT-BTC 12/05/2017 Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
47/2017/TT-BTC 15/05/2017 Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ ...
48/2017/TT-BTC 15/05/2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
45/2017/TT-BTC 12/05/2017 Quy định khung thù lao dịch vụ đầu tư tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản
43/2017/TT-BTC 12/05/2017 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
875/QĐ-TTg 16/06/2017 Giao dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
42/2017/TT-BTC 28/04/2017 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và ...
36/2017/TT-BTC 27/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và ...
846/QĐ-TTg 09/06/2017 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
13/2017/QĐ-UBND 08/06/2017 Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước trong quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập