Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Văn bản mới

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 427 items in 22 pages
11546/BTC-QLCS 19/08/2013 Hướng dẫn hao mòn TSCĐ và thống nhất trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN
02/CT-BTC 08/08/2013 Ngày 8/8, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách (NSNN) để đảm bảo thực hiện dự toán thu NSNN năm ...
02/CT-BTC 08/08/2013 Chỉ thị số 02/CT-BTC của Bộ Tài chính tăng cường công tác quản lý thu ngân sách để đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013
80/2013/TTLT-BTC-BNN 14/06/2013 Thông tư liên tịch số 80/2013/TTLT-BTC-BNN về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng
90/2013/TT-BTC 28/06/2013 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014
13-ct 25/06/2013 Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
768/QĐ-UBND 12/03/2013 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011
4123/QĐ-UBND 14/12/2012 4123/QĐ-UBND ngày 14 /12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế ...
15050/BTC-QLCS 31/10/2012 Thực hiện rà soát chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước
3235/QĐ-UBND 11/10/2012 Ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên ...
99/2012/TT-BTC 19/06/2012 Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/06/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
19/CT-TTg 18/06/2012 Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ...
14/2011/QĐ-UBND 28/06/2011 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13/2011/QĐ-UBND 28/06/2011 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng ...
120/2008/QĐ-BTC 25/12/2008 Quyết định 120/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
128/2008/TT-BTC 24/12/2008 Thông tư hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
192/2004/QĐ-TTg 16/11/2004 Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà ...
59/2003/TT-BTC 23/06/2003 Thông tư số 59/2003/TT-BTC ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm ...
60/2003/NĐ-CP 06/06/2003 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.
1144/TB-STC 01/06/2016 Thẩm định quyết toán Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương


Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập