Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Văn bản mới

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 427 items in 22 pages
319/2016/TT-BTC 13/12/2016 Quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017
4346/QĐ-UBND 08/12/2016 Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành KH phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách NN 2017
26/2016/QĐ-UBND 08/12/2016 Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân ...
46/NQ-HĐND 08/12/2016 Về danh mục dự án cầu thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017
21/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương 2017, năm đầu của thời ...
22/NQ-HĐND 08/12/2016 Về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
23/2017/NQ-HĐND 08/12/2016 Về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
25/2016/QĐ-UBND 28/11/2016 Sửa đổi bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 ...
2614/STC-VP 15/11/2016 Đăng ký nhu cầu đào tạo khai thác, vận hành hệ thống TABMIS
2115/QĐ-TTg 07/11/2016 Ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020
2331/STC-VP 17/10/2016 Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ ngân sách và triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4
23/2016/QĐ-UBND 14/10/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
1863/STC-HCSN 18/08/2016 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2017
1865/STC-DN 18/08/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập
103/2016/TT-BTC 29/06/2016 Thông tư Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của ...
91/2016/TT-BTC 24/06/2016 Thông tư Hướng dẫn xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
2795/QĐ-UBND 04/08/2016 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết ...
84/2016/TT-BTC 17/06/2016 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 về việc hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
05/2016/TT-BNV 10/06/2016 Thông tư 05/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị ...
12/2016/TT-BTC 20/01/2016 Thông tư 12/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên


Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập